Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

STORA och SMÅ TAL, år 8.

Skapad 2016-05-14 16:22 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Matematik
...

Innehåll

Områdesbeskrivning och undervisning

Stora och små tal

Du ska kunna

 • namnge stora och små tal,
 • räkna med stora och små tal,
 • skriva stora och små tal med hjälp av prefix,
 • skriva stora och små tal i tiopotensform och i grundpotensform,
 • räkna med stora och små tal i tiopotensform och i grundpotensform.

 

Metoder:

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner.
 • Vi kommer att använda oss av olika läromedel som t ex böcker, arbetsblad, digitala hjälpmedel och praktiskt material.
 • Du kommer att få möjlighet att arbeta utifrån din nivå.
 • Du kommer att ges möjlighet till fördjupning.

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Mål och bedömning

Stora och små tal

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • välja och använda strategier för att lösa olika problemuppgifter,
 • beskriva och använda lämpliga begrepp,
 • välja och använda lämpliga metoder,
 • resonera kring olika problemuppgifter genom att värdera svarets rimlighet och val av strategi,
 • redogöra för valt tillvägagångssätt  med hjälp av matematiska uttrycksformer som bilder, symboler, formler mm.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Visa lärande

Du kommer att kunna visa lärande genom

 • diskussioner,
 • diagnoser,
 • prov,
 • praktiskt arbete
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: