Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering IoH åk 7 vt16

Skapad 2016-05-14 18:07 i Öjersjö Brunn Partille
Terminsplanering i Idrott & Hälsa vt 2016, för 7A och 7B vid Öjersjö Brunn Skola
Grundskola 7 Idrott och hälsa

Idrott åk 7 Vt 2016

Inomhusaktiviteter t.o.m v 14 Utomhusaktiviteter fr.o.m v 15

Vecka

Tisdag

Torsdag

Centralt innehåll

Lgr 11

1

Jullov

Schemabrytande

 

2

Komplexa rörelser (gymnastikredskap)

Reflektion

Komplexa rörelser (gymnastikredskap)

Reflektion

 

 

Rörelse

•Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus

• Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa

aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Hälsa och livsstil

• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

• Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande

av skador, genom till exempel allsidig träning.

• Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt.

• Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer,

till exempel av kön.

3

 

 

Komplexa rörelser (gymnastikredskap)

Reflektion

(Inställt pga snökaos)

Komplexa rörelser (gymnastikredskap)

Reflektion

Se föregående vecka

4

Komplexa rörelser (gymnastikredskap)

Reflektion

Kondition, styrka, smidighet, lekar & idrotter

“Skidskytte”, Borgsskalan

 

 

Rörelse

• Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter utomhus

• Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan &  hälsan.

5

Kondition, styrka, smidighet, lekar & idrotter

Dans/rörelse till musik

Folkdanser vals & shottis

 

 

Rörelse

• Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter inomhus

• Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan &  hälsan.

• Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

6

Utvecklingssamtal

Dans/rörelse till musik

“Zumba-touch”

 

 

Rörelse

• Komplexa rörelser; danser och rörelser till musik.

• Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

 

 

7

Lov

Lov

 

8

Prov - issäkerhet

Förberedelser samt plats meddelas

Friluftsliv - ute

Anpassade kläder efter väder!

 

 

Friluftsliv och utevistelse

• Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.

• Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

• Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.

9

 

 

Friluftsliv - ute

Anpassade kläder efter väder!

 

Kondition, styrka, smidighet, lekar & idrotter (racket)

Se föregående vecka

10

Kondition, styrka, smidighet, lekar & idrotter (racket)

Teori - Hälsa och livsstil

 

 

Se föregående vecka, samt:

Hälsa och livsstil

•Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

• Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.

11

Kondition, styrka, smidighet, lekar & idrotter (racket)

Kondition, styrka, smidighet, lekar & idrotter (racket)

 

 

Rörelse

• Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter utomhus

• Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan &  hälsan.

12

 

 

Prov - Hälsa och livsstil

Sal meddelas

 

 

Dans/rörelse till musik

(Repetition) Star for lite

 

 

 

13

Lov

Lov

 

14

Dans/rörelse till musik

(Hopprep)

Dans/rörelse till musik

(Hopprep)

 

 

Rörelse

• Komplexa rörelser; danser och rörelser till musik.

• Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

15

Utomhusaktiviteter börjar

Uthållighetsträning - fokus långdistans

Uthållighetsträning - fokus intervaller

 

 

Hälsa & livsstil

• Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, t.ex. förbättring av konditionen.

• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

• Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande

av skador, genom till exempel allsidig träning.

• Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa

Rörelse

• Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter inomhus

• Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan &  hälsan.

16

Friluftsliv

Friluftsliv

 

 

Friluftsliv och utevistelse

• Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.

• Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

17

Friluftsliv - redovisning praktik

Egen planering uthållighetsträning

 

 

Se föregående vecka


Valborgsvandring fredag 29/4

18

Orientering

Kristi himmelsfärd - ledigt

 

 

Friluftsliv och utevistelse

• Att orientera i okända miljöer med hjälp av (kartor och) andra hjälpmedel för positionering

19

Orientering

Orientering

 

 

Se föregående vecka

2 0

OrienteringOBS!

Orienteringsdag

onsdag 18/5-16

 


Landhockey

Samling vid skolan som vanligt. Avslut vid Vallen kl 12:50

 

 

Hälsa & livsstil

• Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, t.ex. förbättring av konditionen.

• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

• Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande

av skador, genom till exempel allsidig träning.

• Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa

Rörelse

• Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter inomhus

• Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan &  hälsan.

Orienteringsdag onsdag 18/5

21

Kondition, styrka, smidighet, lekar & idrotter

lagsport - cheerleading

Uthållighetsträning - redovisning egen planering

---------------------

//Kondition, styrka, smidighet, lekar & idrotter (lagsporter)//

 

 

Rörelse

• Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter inomhus

• Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan &  hälsan.

22

 

 

Önskelektion

 

 

Kondition, styrka, smidighet, lekar & idrotter

lagsport - fotboll

Se föregående vecka

 

23

 

Schemabrytande

 

 

Fotbollsturnering 9/6

 

 

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: