Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läsning och läsförståelse

Skapad 2016-05-15 13:08 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 4 Svenska
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • uttrycka tankar och känslor som texterna väcker hos dig

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • läsa med flyt och inlevelse
 • använda lässtrategierna som hjälp för att kunna förstå texten bättre
 • sammanfatta det du har läst
 • samtala om textens innehåll på olika nivåer; sådant där svaren står i texten, sådant där du får lägga ihop olika ledtrådar för att komma fram till svaret samt sådant där du får jämföra med egna erfarenheter.
 • våga testa dig fram att du t ex tar till dig förslag för att utveckla dig

Kopplingar till läroplan

 • Sv  A 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Sv  A 6
  Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
 • Sv  A 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Undervisning och arbetsformer

Högläsning

Helén läser högt och ställer frågor som du ska fundera på själv och också samtala om i mindre lärgrupp.

Parläsning

Du läser tillsammans med en kamrat. Ni tränar då på att läsa med flyt och inlevelse och också att på egen hand använda och utveckla lässtrategierna.

Självständig läsning

Du lägger dig i - Du reflekterar kring det du läser och skriver ner dina tankar och funderingar som du får när du läser.

Faktatexter

Vi använder oss av lässtrategier även då vi läser faktatexter för att kunna förstå texten bättre.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: