Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion: Jesu budskap vt 16 (alpha)

Skapad 2016-05-15 16:58 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Arbetsområde där vi tittar på Jesu budskap, med särskild fokus på etiken och kärleksbudskapet.
Grundskola 7 Religionskunskap

Vem var Jesus? Har han funnits på riktigt? Vad lärde han ut? Detta är exempel på frågor vi ställer oss under arbetsområdet. Särskild vikt läggs på Jesus tankar om etik, dvs hur man ska leva och vara mot sina medmänniskor. 

Innehåll

Syfte

I ämnet religion ska vi bl a

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Centralt innehåll

Följande punkter i det centrala innehållet är aktuella:

Kopplingar till läroplan

 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Re  7-9
  Etik Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Konkretiserade mål

I arbetet med Jesus och hans lära ska du jobba mot att

 • kunna beskriva och förklara viktiga punkter ur Jesu lära (t ex Gyllene regeln, dubbla kärleksbudet)
 • kunna ge exempel på hur en troende kristen troligen tänker och agerar i moraliska dilemman

Undervisningen

Bedömning

Tyngdpunkten i bedömningen ligger i det sista momentet; den skriftliga etikuppgiften. Goda insatser under grupparbetet vägs in. 

Centralt i bedömningen är din förmåga att

 • beskriva och förklara de kristna tankarna. Här bedöms både bredd (kunna ge flera exempel) och djup (att kunna förklara och se mönster.
 • resonera kring moraliska frågor och problem (kunna motivera hur en kristen ställer sig i ett etiskt dilemma). Här bedöms hur pass väl man kan förklara för hur man tänker och i vilken grad man har stöd för det man säger.

Bedömningen sker i matrisen här under.

Matriser

Re
Religion: Jesu budskap

-------------------------->
----------------------------->
----------------------------->
Faktakunskaper
Kunna berätta om och förklara de kristna tankarna.
Du har grundläggande kunskaper om kristendomen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar.
Du har goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara centrala tankegångar.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara centrala tankegångar och se generella mönster inom religionen.
Argumentera
Kunna argumentera i moraliska frågor.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang i din argumentation.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang i din argumentation.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang i din argumentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: