Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde: Privatekonomi, konsumentkunskap

Skapad 2016-05-15 19:45 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Pedagogisk planering teori Hem- och konsumentkunskap
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap

 

Ekonomi innebär att man hushållar med de resurser man har.  Ungdomar är idag en av våra mest köpstarkaste grupper och därför är det stor risk att de hamnar i en skuldfälla. Många köper trots att de egentligen inte har några pengar. Kredithandel och snabba lån skapar mer gynnsamma förutsättningar för att konsumera oändligt. För dig handlar det om att vara sparsam om dina saker och pengar.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 • Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att

          handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.

 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor

          och krediter.

 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers

          konsumtionsvanor.

 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp

          av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och

          miljömässig hållbarhet.

 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och

          kvalitet. 

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

 

Kunskapskrav betyg E             Kunskapskrav betyg C            Kunskapskrav betyg A

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Period v.2 - v.20

Du kommer att få lära dig om hur familjens ekonomi och konsumtionsbeteenden kan se ut.

Du kommer att få lära dig de viktigaste konsumentköplagarna och vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument.

Du ska få lära dig vad det innebär att teckna abonnemang och handla på kredit.

 

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Hur du kan göra jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och föra ett  resonemang med koppling till konsekvenser för privatekonomi.

Hur du kan beskriva och föra resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Uppgifter

 • Station 8

 • Station 2

 • Station 8

 • Station 2, 8

 • Station 2

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: