Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LAGAR OCH REGLER

Skapad 2016-05-15 22:46 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Varför finns det lagar? Hur skulle det se ut om vi inte hade lagar i samhället? Du kan bryta mot normer utan att göra något olagligt, men var går gränsen? När blir det ett lagbrott?
Grundskola 6 Samhällskunskap

Lagar och regler, behövs det verkligen? Vad skulle hända om vi inte hade lagar och regler? Vilka viktiga lagar finns det i Sverige? Vem är det som bestämmer vilka lagar vi ska ha och vad händer om vi bryter mot lagen? Om ett brott har begåtts vad händer då?

Innehåll

Syfte - Varför?

Du ska utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska du ges möjligheter att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor, och samhällsstrukturer där sociala, ekonomiska, och rättsliga aspekter är centrala.

Centralt innehåll - Vad?

Under detta arbetsområde kommer du utveckla dina kunskaper om:

 • Vad är skillnaden på lagar, regler och normer?
 • Hur går det till i en rättsprocess (från brott till straff)
 • Vad finns det för olika typer av brott?
 • Vad finns det för olika typer av staff/påföljder?
 • Vilka rättigheter och skyldigheter har vi i samhället?
 • Varför begår människor brott?
 • Samhällsvetenskapliga begrepp såsom lag, domare, åklagare, mened och böter.

Arbetssätt - Hur?

Vi kommer arbeta på följande vis:

 • Gemensam läsning "Upptäck samhälle" Samhällskunskap 
 • Arbetsuppgifter
 • Filmklipp
 • Diskussioner
 • Olika muntliga övningar
 • Prov

Bedömning - Vad kommer bedömas?

 • Din delaktighet i klassrumsundervisningen
 • Din aktivitet under gruppdiskussioner
 • Din förmåga att använda begrepp
 • Din förmåga att uttrycka tankar och åsikter samt faktakunskaper både skriftligt och muntligt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Lag och rätt åk 6

E
C
A
Kunskaper om hur samhället är uppbyggt och visar på samband mellan olika samhällsstrukturer.
Du har grundläggande kunskaper om rättsliga strukturer. Du visar det genom att undersöka hur dessa strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband.
Du har goda kunskaper om rättsliga strukturer. Du visar det genom att undersöka hur dessa strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband.
Du har mycket goda kunskaper om rättsliga strukturer. Du visar det genom att undersöka hur dessa strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband.
Du diskuterar, argumenterar och värderar elevnära samhällsfrågor
Du diskuterar, värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du diskuterar, värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Du diskuterar, värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Begreppsanvändning
Du använder samhällsvetenskapliga begrepp på en enkel nivå.
Du använder samhällsvetenskapliga begrepp på en utvecklad nivå.
Du använder samhällsvetenskapliga begrepp på en välutvecklad nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: