Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fåglar

Skapad 2016-05-15 23:51 i Stamgärde skola Åre
Grundskola 1 Biologi Svenska

Vilka fåglar känner vi till? Vilka fåglar finns i vår närmiljö? 

Vad menas med begreppen livscykel och näringskedja?

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Bi   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • Bi   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • Bi   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Arbetssätt

Vi börjar med att ta reda på vilka fåglar vi känner till.

Vi lär oss mer om några av fågelarterna i vår närmiljö genom att se på film, läsa och skriva faktatexter, lyssna på fågelläten och genom att studera dem ute i naturen. 

Vi lär oss mer om fågelns livscykel.

Vi lär oss också mer om begreppet näringskedja (vem äter vad/vem) i naturen och hur alla är beroende av varandra.

Bedömning

Jag bedömer att eleverna är delaktiga i vårt arbete både i klassrummet och i våra fältstudier ute i naturen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: