Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2016-05-16 06:57 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Bör man tro på allt man hör/ser? Vad ska man tro på? Detta arbetsområde fokuserar på vad man kan tänka på när man ska avgöra om en källa är trovärdig eller ej och hur man citerar en källa.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet källkritik där du får tips på vad du bör tänka på när du använder dig av källor. Vi diskuterar om vad man bör tänka på när man undersöker om en källa är trovärdig eller inte. Vi kommer att citera och skriva källhänvisning.

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer arbeta på följande sätt:

 • Lärarledda genomgångar och korta filmer om källkritik
 • Läsa texter av olika slag som berättar om vad man ska tänka på för att vara källkritisk. 
 • Diskussioner 
 • Praktiska övningar där vi samtalar om källor är trovärdiga eller inte
 • Arbeta med området med hjälp av Digilär

Bedömning

Bedömning görs fortlöpande genom arbetsområdet. Du får visa dina nya kunskaper genom att använda dig av dessa under ett skriftligt läxförhör.

Du kommer bedömas utifrån följande kunskapskrav:

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
  SvA  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  E 9
 • Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: