Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys

Skapad 2016-05-16 11:51 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Bild

Vad vill en konstnär säga med sina verk? Du kommer hemma att jobba med en uppgift där du tolkar 3 kända bilder/tavlor.

Innehåll

Mål för elev

Målet med ditt arbete är att skriva en analys om 3 kända konstnärers tavlor.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  7-9
  Bildanalys Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Genomförande

Välj 3 konstverk som du vill titta lite närmare på. (Konstverken ska vara gjorda av 3 olika erkända konstnärer.)

Skriv sedan en analys till var och en utefter skrivmallen som ligger på bloggen i Unikum alt. finns på tavlan i klassrummet.  

Redovisning

Arbetet lämnas in skriftligt.

Elevinflytande

Eleverna får stor valmöjlighet i vilken typ av konst de vill analysera. De har möjlighet att komma med egna reflektioner utanför mallen.

Matriser

Bl
Kunskapskrav bild

E
C
A
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: