Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi: Egenskaper, lösningar och blandningar.

Skapad 2016-05-16 13:15 i Eldsbergaskolan Halmstad
Grundskola 4 – 5 Kemi

Vi kommer under vecka 20-21 att arbeta med blandningar och lösningar i no-ämnena.

Innehåll

Syfte:
Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• genomföra systematiska undersökningar i kemi,
• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen och samhället.

Bedömning:
Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
- jämföra dina och andras resultat och att föra enkla resonemang om likheter och skillnader i era resultat.
- sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: