Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion: Hinduismen vt16

Skapad 2016-05-16 13:46 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola F Religionskunskap
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.

Konkretiserade mål

I arbetet med hinduismen ska man kunna:

 • förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta uttryck och handlingar inom hinduismen.
 • föra resonemang om likheter och skillnader mellan hinduismen och kristendomen/islam.
 • använda olika typer av källor samt föra underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Undervisningen

Vi fokuserar på att förklara centrala begrepp i hinduismen och presentera tankar, uttryck och handlingar på olika sätt. Vi ser på filmklipp, jobbar med lärobok, testar på yoga och diskuterar innehållet tillsammans. 

Vid ett lektionstillfälle jobbar vi specifikt med jämförelser. Vi diskuterar kvalitet i jämförelser och tittar på klassens olika texter

Arbetet avslutas med en skrivuppgift där centrala tankar, uttryck och handlingar i hinduismen förklaras och jämförs med kristendom eller islam. 

 

Vi kommer eventuellt även jobba med en källuppgift. 

Bedömning

I arbetet med hinduismen bedöms förmågan att:

 • Beskriva och förklara. Här görs det skillnad på att beskriva och förklara där det sistnämnda värderas högre. När man förklarar visar man på samband, t ex varför något är som det är. Att kunna se generella mönster i religionen premieras extra. 
 • Jämföra. Här bedöms hur pass utvecklade resonemangen är. Man bör sträva efter att förklara och ge exempel när man resonerar. 

 

 • Hantera information. Här bedöms hur pass utvecklade resonemangen är och i vilken grad som resonemangen underbyggs. Det gäller att i så hög grad som möjligt förklara med exempel när man resonerar och visa att man förstår olika källors styrkor och svagheter.

Matriser

Re
Hinduismen vt 16

--------------------->
--------------------->
--------------------->
Beskriv och förklara
Att beskriva och förklara centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom hinduismen.
Du beskriver.
Du förklarar och visar på samband.
Du förklarar och visar på samband och generella mönster.
Jämföra
Att resonera om likheter och skillnader inom och mellan religioner och livsåskådningar
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader.

--------------------->
--------------------->
--------------------->
Information och källor
Att söka information om religioner och livsåskådningar. Att arbeta källkritiskt.
Du använder olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du använder olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du använder olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: