Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsovetarna

Skapad 2016-05-16 14:02 i 0 Förskolan Forsen Trollhättan
Förskola

Syfte

Vi vill göra barnen medvetna och intresserade av vad vi äter för olika slags mat och varför det är bra och roligt att röra sig.

Mål

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att både fungera enskilt men även tillsammans i grupp. Vi ska tillsammans diskutera och resonera kring olika slags mat vi äter och vilken mat som man mår bäst av. En fråga vi kommer att ställa oss är varför är det bra att äta varierande kost och varför det är viktigt? Vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga att sätta ord på sina tankar och idéer. Fokus kommer även att ligga på rörelse där vi kommer använda vår kropp när vi leker, dansar, gör rörelser och gör avslappningsövningar. Med detta fokusområde vill vi väcka ett intresse för hälsa och rörelse och nyfikenhet att tillägna sig ny kunskap inom området.

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: