Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik NO

Skapad 2016-05-16 14:49 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Träning i att vara källkritisk med utgångspunkt i Lgr 11.
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi Fysik

Källkritik -  kritiskt granska, tolka och värdera källor och information.

 

Bild från https://www.flickr.com/photos/nathanmac87/5073480098/

Innehåll

Syfte

Eleven ska utveckla ett kritiskt tänkande kring olika informationskällor.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Konkretiserade mål

I detta arbetsområdet ska eleven kunna:

- föra resonemang om källors trovärdighet och relevans.

- använda naturvetrenskapliga begrepp och källkritiska begrepp.

Bedömning

Bedömning enligt matris

Matriser

Fy Bi Ke
Biologi/Fysik/Kemi matris Lgr11

Använda kunskaper för att granska information

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka information
K3 Källkritik
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: