Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De 4 räknesätten och geometri åk 5

Skapad 2016-05-16 15:07 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 5 Matematik
...

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Ma
Mattespanarna 5B

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

KUNSKAPSKRAV
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven förstår och använder begreppet decimaltal och hur decimaler relaterar till varandra.
Eleven visar förhållanden mellan två decimaltal. Ex. Hur mycket längre är 4,1 m än 3,9 m?.
Eleven visar förhållanden mellan decimaltal även med olika antal decimaler. storleksordnar decimaltal.
Eleven kan använda förhållanden mellan decimaltal i nya sammanhang.
Eleven förstår hur begreppet division kan användas i olika sammanhang.
Eleven konstruerar två olika typer av frågor som leder till samma beräkning. Ex. 28 ägg ska delas i kartonger med 4 ägg i varje. Hur många kartonger behövs? 28 ägg ska delas i 4 högar. Hur många ägg hamnar i varje hög?
Eleven ser och använder kopplingen mellan multiplikation och division i olika sammanhang och kan uttrycka dessa på ett generellt sätt. Ex. 4 * x = 284 284/4 = x
Eleven använder begrepp som vinklar och vinklars utseende - samt ser samband.
Eleven känner till begreppen rät, trubbig och spetsig vinkel och kan använda dem för att beskriva vinklar. Eleven känner till begreppet vinkelsumma och kan använda det..
Eleven beskriver sambandet mellan en triangel och rektangel.
Eleven använder vinkelsummor för att räkna ut okända vinklar.

Eleven kan lösa och formulera problem:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning, beskriver sitt tillvägagångssätt och bedömer resultatets rimlighet.
Eleven löser enkla problem där det gäller att välja lämpligt räknesätt.
Eleven löser problem som kräver beräkningar i flera steg. Visar hur man kommit fram till sitt svar.
Eleven löser svårare problem , som kräver flera beräkningar och bedömer rimligheten. Visar tydligt hur man kommit fram till svaret.

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven utför additioner och subtraktioner med tal i decimalform.
Eleven gör enklare beräkningar med huvudräkning eller uppställning med tal med en decimal. Ex. 1,2 + 2,1
Eleven gör beräkningar med huvudräkning med enklare tal med olika antal decimaler. Ex. 1,2 + 0,05.
Eleven kan avrunda tal i decimalform på lämpligt sätt.
Eleven gör en uppskattning av en beräkning med två decimaler. Ex. Ungefär hur mycket är 2,2 + 1,9 eller 4 * 3,2?.
Eleven väljer lämplig avrundning beroende på sammanhanget. Ex. 3,12 + 2,9
Eleven löser multiplikationsuppgifter med minnessiffror och med decimaltal.
Eleven gör enkla beräkningar med uppställning av enklare tal.
Eleven väljer lämplig metod utifrån sammanhanget. Gör beräkning med större tal och minnessiffror.
Eleven kan beskriva vad som blivit fel i en uträkning och ser rimligheten.
Eleven löser divisionsuppgifter med minnessiffror.
Eleven gör enkla beräkningar med kort division. Ex. 242/2
Eleven behärskar metoden oavsett talens storlek. Även med minnessiffra Ex. 648/6
Eleven behärskar kort division med flera siffror ex 48256/4.
Eleven beräknar arean av en triangel..
Eleven beräknar arean av en triangel, även där man måste mäta höjden.
Eleven beräknar arean av en triangel där höjden även ligger utanför triangeln..
Eleven använder formeln för areaberäkning för en triangel genom att t.ex. räkna ut höjden eller rita en triangel med en given area..

Eleven kan redogöra för tillvägagångssätt och val av metod.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Eleven försöker beskriva en lösning och visar till viss del tillvägagångssättet.
Eleven beskriver en lösning och visar ganska tydligt tillvägagångssättet.
Eleven beskriver en lösning mycket tydligt - och löser problem av svårare karaktär
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: