Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 7 – Hållfasthet vt 2016

Skapad 2016-05-16 20:15 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Teknik
...

Innehåll

1. Arbetsbeskrivning (vad ska göras och hur?)

I del 1 kommer du att få en presentation av ämnet Teknik. Vad är egentligen teknik?

 I del 2 kommer du att lära dig mer om några vanliga material. T.ex. trä, glas och betong Material som vi ofta använder oss av i vår vardag. Olika materials egenskaper och användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

 I del 3 kommer även lära oss betydelsen av egenskaper som drag- och tryckhållfastighet, hårdhet och elasticitet vid val av tekniska lösningar.

 I del 4 tittar vi närmare på egenskaper och tillämpningar av ett antal nya material som tagits fram med syftet att förbättra tryck- och draghållfastigheten. Dagens teknik utvecklas i en rasande takt!

 

Arbetsformer

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, övningar och diskussioner i grupp, praktiskt arbete med vissa material och laborativt arbete.

  

Läromedel

Puls Teknik: Knak och brak s. 20-39.

 

Tidsram

 1. 15 ->

  

När

Vad

Hur

 

V. 14

Vi förbereder oss inför Studiebesöket på SSAB.

 

Del 1: Vad är egentligen teknik?

 

Powerpoint: Vad är teknik?

 

Gruppövning: Teknik med nya ögon.

Film: Tekniken i våra händer – UR

 

V. 15

Del 2: Vanliga material egenskaper och användning

 

Powerpoint: Byggmaterial.

 

 

 

Studiebesök SSAB

 

Uppgift 1: Brobygge

 

Del 3: Drag- och tryckhållfastighet, hårdhet och elasticitet vid val av tekniska lösningar.

 

Uppgift 2: Reptillverkning

 

Del 4 Nya material

 

 

 

 

Hjälpmedel

 

Länktips

Hela apparaten – Tekniken i våra händer.

http://urskola.se/Produkter/144777-Hela-apparaten-om-teknikens-varldar-Tekniken-i-vara-hander

 

Fatta Fakta - Hållfasthet 

http://urskola.se/Produkter/168201-Fatta-fakta-Hallfasthet

 

Byggnader som rasar växande problem i Sverige.
DN 2012-11-06.

Nanoteknik gör supermaterial av pappersmassa.

 

Berättelsen om de antagna bönorna

 

Examinationsform

Bedömning kommer att ske löpande utifrån betygskriterier i Lgr11. I bedömningen kommer grundas på

 • Elevarbete med projektet.
 • Tekniska lösningar
 • Grupp- och enskilda samtal och diskussioner.
 • Lärarobservationer under kursen.

 

 Begrepp

Hållbarhet, material, tryckhållfastighet, draghållfastighet, hårdhet, armering, betong, korrugering, sandwichmaterial, ram, fackverk, skal, balkbro, bågbro, hängbro,

 

 

 

2. Syfte(därför gör vi det här

Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

3. Kunskapskrav (betygsnivåer för arbetsområdet)

Se matris. 

4. Centralt innehåll (dessa delar ur läroplanen kommer vi främst att beröra)

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Uppgifter

 • Brokonstruktion

Matriser

Tk
Hållfasthet - Bära eller brista, åk 7 VT16

Lägre nivå ----------------
-------------------------------------
--------------------------
---------Högre nivå
Material & deras användning
På väg...
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Genomföra arbeten
På väg...
Eleven kan genomföra enkla teknik utvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknik utvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknik utvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Teknikutveckling & drivkrafter
På väg...
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: