Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi bygger broar!

Skapad 2016-05-16 21:01 i Nyhemsskolan Halmstad
Ett arbete i teknik om broar.
Grundskola 4 Teknik

Vi kommer att under ett par veckor fördjupa våra kunskaper om broar. Du skall få bygga broar i olika material och lära dig hur broar är konstruerade.

Innehåll

När du är klar skall du kunna:

 

 • känna igen och beskriva olika typer av broar och deras funktion.
 • förklara olika typer av broars för- och nackdelar.
 • använda några fackuttryck när du beskriver broar.

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Undervisning:

Du kommer att få:

 • bygga en hållbar bro i ett grupparbete,
 • få information om olika typer av broar i en powerpointpresentation
 • träna din förmåga att utveckla dina ideer och tänka om när du stöter på hinder i din första tanke om hur du ska bygga din bro

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Det här kommer vi att bedöma om du kan:

Din kunskap och förmåga att:

 • beskriva och ge exempel på olika typer av broar.
 • använda dina idéer för att lösa problem.
 • dokumentera ditt arbete.
 • förklara fördelar och nackdelar med olika brotyper.

Du kommer att få redovisa genom att enskilt eller i grupp muntligt presentera olika typer av broar.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: