Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk1 (1B)

Skapad 2016-05-16 22:35 i Hällaryds skola Karlshamn
Pp utgår från läromedlet Prima matematik 1B.
Grundskola 1 Matematik

Du får arbeta med plus (addition) och minus (subtraktion), med talen 0-20 och med hela tiotal till 100. Du får också lära dig namnen på några geometriska former och vad olika ord betyder t ex ental, tiotal och hälften. Du ska också få arbeta med klockans halva timmar och att mäta volym. 

Innehåll

 

Konkretisering av syfte

Eleven ska kunna:

 • talraden 0 -100.
 • addition och subtraktion 0-20, utan tiotalsövergång.
 • addition och subtraktion med hela tiotal.
 • läsa och lösa textuppgifter.
 • begreppen ental, tiotal, halva, hälften.
 • namnge och rita formerna cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
 • uppskatta och mäta längder i cm och m.
 • uppskatta och mäta volymer i dl och liter.
 • avläsa klockans halva timmar.
 • skapa och avläsa tabeller och stapeldiagram.

Arbetssätt / Undervisning

Eleven kommer att lära sig genom att:

 • delta i genomgångar och samtal.
 • genomföra praktiska övningar ute och inne.
 • arbeta i läroboken Prima.
 • träna mer och utmanas med hjälp av extra uppgifter.
 • spela spel och använda miniräknare.
 • arbeta enskilt och i grupp.

Bedömning / Dokumentation

Elevens förmågor bedöms under arbetets gång i läroboken, vid praktiska övningar, samtal och diagnoser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: