Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism

Skapad 2016-05-17 08:28 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Fysik
...

Innehåll

Förankring i läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Konkretisering

Du ska få kunskaper om

¤ hur en atom är uppbyggd med kärna och elektroner samt om laddningar

¤ begreppen statisk elektricitet och ledare

¤ vad elektricitet är

¤ begreppen ström, spänning och motstånd och deras enheter

¤ vad en elektrisk krets är

¤ olika energikällor 

 

 

Arbetsformer

 • Du ska få genomgångar i ämnet där du ska följa anteckningar på tavlan.
 • Du kommer att få läsa olika faktatexter
 • Du ska delta i gemensamma diskussioner
 • Du kommer att få göra enkla laborationer

Bedömning

Bedömning sker under lektioner vid genomgångar, diskussioner, laborationer samt vid läxförhör.

 

Matriser

Fy
Fysik - Kunskapskraven för år 6.

Kunskapskraven för år 6.

E
C
A
Undersöka
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
begrepp
.Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och kan relatera till några samband i enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar och magneter.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och kan förklara och visa på enkla samband med relativt god användning av fysikbegrepp. I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar och magneter kan eleven relatera till samband.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och kan förklara och visa på enkla samband och något gemensamt drag med god användning av fysikbegrepp. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar och magneter kan eleven relatera till fysiksamband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: