Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi år 7 vt16 fortsättning. Koppla till hållbar utveckling

Skapad 2016-05-17 09:25 i Rödsleskolan Oskarshamn
Vi lär oss om hur allt levande är beroende av och påverkas av varandra. Fotsättning på ekologi, näringskedjor,näringsväv. Samband kemi o biologi,hållbar utveckling. Diskussionsuppgifter.
Grundskola 7 Biologi
...

Innehåll

Syfte och innehåll som undervisningen bygger på

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Konkretiserade mål.

Lära sig begrepp som har med området att göra

Exempel är; fotosyntes, ekosystem, näringskedja, näringsväv, kretslopp och allemansrätten

Arbetssätt och undervisning

I undervisningen går vi igenom vad ekologi handlar om och ser även på olika typer av ekosystem. Vi går igenom centrala begrepp som används för att beskriva skeenden och situationer i ett ekosystem.

Vi går även igenom hur man gör en fältundersöking och hur man redovisar sitt resultat.

Visa vad du lärt:

Praktiska övningar

Skriftligt prov    v.40

Bedömning

Bedömning av kunskapsnivån hos eleven kommer att ske utifrån kunskapskraven i biologi. De delar som vi arbetar med i detta avsnitt finns redovisade i bedömningsmatrisen. De övergripande målen kommer att bedömmas formativt och redovisas inför utvecklingssamtalet.

Tidsram:

Vi kommer arbeta med området  under  veckorna 34-39

Matriser

Bi

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: