Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2016-05-17 11:22 i Ugglums skola Partille
Vi arbetar med förståelsen och kunskaperna kring hur vi kan få en hållbar utveckling, såsom ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet.
Grundskola 8 Geografi
...

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Ge
Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

I detta avsnitt visar eleven förståelse för hur människan förändrar och påverkar/formar sin och andras livsmiljö. Eleven värderar också olika lösningar på miljö och utvecklingsfrågor utifrån ett hållbart perspektiv.
 • Ge   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge   värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Ge  7-9   På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Ge  7-9   Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Ge  7-9   Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
 • Ge  7-9   Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
enkelt
till viss del
välutvecklat
Resonemang kring klimatförändringar och dess konsekvenser
Eleven resonerar kring klimatförändringar och ger förklaringar till dessa samt dess konsekvenser för människa samhälle och miljö.
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Resonemang kring hållbarhetsfrågor och förslag på lösningar
Eleven resonerar kring ekologiska-, ekonomiska- och sociala hållbarhetsfrågor och ger förslag på lösningar med hänsyn tagen till människa, natur och samhälle.
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Namngeografi - Europa
Eleven har kunskaper om Europas namngeografi och visar detta genom att beskriva lägen på Europas länder och huvudstäder på en blindkarta.
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Intressekonflikter kring naturresurser
Eleven ger en analys kring vilka konflikter som kan uppstå kring naturresurser genom att förklara konkurrensen om vatten i Mellanöstern samt även användandet av olika förnybara energikällor, ex. vindkraft.
 • Ge  7-9
Förnybara energikällor
Eleven resonerar kring hur vi kan minska vårt ekologiska fotavtryck.
 • Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: