Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upplevelsedag DANS 5-6 år

Skapad 2016-05-17 16:15 i Pysslingen Förskolor Järven Pysslingen
En upplevelsedag för barn som är 5-6 år, med temat dans.
Förskola

Under lekfulla former utmanas barnens förmågor inom musikalitet, improvisation, koordination, koncentration, balans och hållning. De får prova på att använda dansen som uttrycksmedel. 

På morgonen får barnen ett paket levererat till avdelningen, med rekvisita och material i. Det finns också frågor i som barnen tillsammans får i uppgift att söka svaren på. Innehållet i paketet har en nära koppling till dansens tema. Syftet är att väcka nyfikenhet hos barnen att ge en inblick i den kultur och det land som dansen härstammar från. 

Lite senare under dagen kommer barnen få mer inspiration genom att titta på ett dansuppträdande på storbild. Därefter blir det en dansklass som inleds med en uppvärmning. Vi samtalar med barnen om syftet med att värma upp. Barnen får sedan lära sig en koreografi som vi övar på tillsammans flera gånger. Vi avslutar dansklassen med en stunds avslappning och samtalar om syftet med det. Här kommer vi också in på frågor som "Hur slår hjärtat när vi rör på oss?" och "Hur slår hjärtat när vi vilar?". Vi samtalar om hur det känns och vad som händer i kroppen vid rörelse respektive vila. 

På eftermiddagen får barnen, med rekvisita för de som vill, vara med i en dansföreställning på gården tillsammans med övriga avdelningar på förskolan. Då får de möjligheten att visa koreografin som de övat på under dansklassen. Här får de också prova att "stå på scen" för kanske första gången! 

Dagen kommer att dokumenteras med bilder, så att upplevelsen lever vidare i barnens vardag. Förmågorna kan därmed fortsätta att utvecklas efter upplevelsedagens slut.

Planeringen och innehållet utgår från forskning om dans i förskolan. I uppsatsen som finns länkad nedan, kommer författaren fram till följande:

"Dansens rörelse har en viktig roll att bidra till en ökad förståelse, kroppsmedvetenhet och koppla till olika sociala begrepp. Rörelser och motoriska övningar har betydelse för utvecklingen av tankeverksamheten i andra ämnen, samt för inlärning och utveckling av barns rörelsemönster och rörelsehandlingar".

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:490301/FULLTEXT01.pdf

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: