Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gympapåse med applikation

Skapad 2016-05-17 22:34 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Slöjd

Sy en gympapåse med ett mönster i applikationsteknik.

Innehåll

Mål för elev

Du ska med hjälp av det material som presenteras utveckla en egen idé. Du ska tillverka ditt föremål med hjälp av olika redskap och hantverkstekniker. Du ska öva dig på att arbeta självständigt.  Du ska dokumentera ditt arbete i en loggbok och skriva en utvärdering när du är klar.


Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Innehåll

Du ska göra ett mönster med olika tygdelar och av detta ska du sen sy en kasse.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Genomförande

Vi kommer att ha  en genomgång där du får se olika bilder på applikationer. Vi kommer också att ha en genomgång om hur man gör en applikation.

Därefter ska du göra en skiss på din gympapåse i din planering. Du bestämmer färger och mått på din kasse. Vi kommer också att ha en genomgång om symaskinen och du kommer att göra ett symaskinstest. 

Dy syr din applikation och till sist syr du din kasse. Vi kommer att ha gemensamma muntliga och praktiska genomgångar och du kommer också att få en skriftlig beskrivning på hur man syr en gympapåse. 

Du kommer alltså att:

 • Göra en skiss i din planeringsmapp.
 • Rita din applikation.
 • Tillverka mallar med sömsmån till din gympapåse.
 • Tillverka din applikation.
 • Sy din gympapåse.
 • Skriva i din loggbok.
 • Skriva en utvärdering av din kasse,

 

 

Redovisning

Du kommer att skriva en utvärdering och vi kommer att ta ett foto på din färdiga produkt. 

Elevinflytande

Du får själv bestämma mönster, mått och material på din gympapåse och applikation.

Matriser

Sl
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att formge föremål i olika material.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations- material. Exempel: Du ritar en enkel skiss och väljer mått och mönster med hjälp av din lärare.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations- material. Exempel: Du ritar en skiss med mönster, mått och färgval. Du har självständigt valt både mönster och kasse.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Exempel. Du gör en välarbetad skiss med mönster, mått och färgval. Du har självständigt lagt till egna detaljer och mått på både väska och applikation.
Ämne
Förmågan att framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Exempel: Du behöver ofta hjälp med att till exempel trä symaskinen och använda olika redskap.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Exempel: Efter gemensamma genomgångar kan du trä symaskinen och följa olika mått så att din kasse blir hållbar.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Exempel: Du använder de redskap och maskiner som du behöver på ett sätt så att kassen och applikationen blir hållbar och noggrann.
Ämne
Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings-alternativ som leder framåt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Exempel: Du håller reda på dina saker och hjälper till att fundera ut vad nästa steg i ditt arbete ska bli. Du skriver i din loggbok om ditt arbete och beskriver med hjälp hur ditt arbete går framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings- alternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Exempel: Du tar ditt arbete framåt på egen hand och vet vad ditt nästa steg ska bli. Du skriver om ditt arbete i din loggbok förklarar varför du har gjort de val du har gjort.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings- alternativ som leder framåt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Exempel: Du arbetar självständigt och tar egna initiativ. Du beskriver ditt arbete i din loggbok och du ger utförliga förklaringar till de val du har gjort.
Ny aspekt
Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Exempel: I din utvärdering svarar du enkelt på frågorna.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet Exempel: Du skriver en text med hjälp av ut- värderings-frågorna där du beskriver hur du har arbetat och vad du kunde gjort annorlunda.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet Exempel: Du skriver en utförlig text med hjälp av utvärderingsfrågorna där du beskriver hur du har arbetat och hur och vad du hade kunnat förändra med ditt arbete och din produkt.
Ny aspekt
Förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material. Exempel. Du svarar enkelt på de frågor som finns i din utvärdering.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material. Exempel: Du svarar utförligt på de frågor som finns i din utvärdering.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material. Exempel: Du svarar utförligt på de frågor som finns i din utvärdering men lägger också till egna funderingar kring färg, form, användning och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: