Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tygkasse och återbruk

Skapad 2016-05-18 09:37 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Du kommer att göra ett arbete där du arbetar med färgtryck. Med egengjorda stämplar, schabloner, eller någon annan tryckteknik ska du göra ett eget tryck där du för fram ett budskap. Det kan vara symboler eller budskap för religioner, politik, musik, kultur m.m. som för fram ett budskap som du själv står för. Du ska göra ditt eget motiv och provtrycka i olika färger för att sedan välja en variant som du ska trycka på en egensydd tygkasse eller t-shirt.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Vi kommer att arbeta enligt löpande-bandprincip som på en textilfabrik där vi tillverkar kassar som sedan får en personlig design. Tygkassar som minskar användning av plastkassar. Vi lär oss om textilindustrin, bomullstillverkning och hur det påverkar miljön. Del 2 i området blir att tillverka något av återbruksmaterial.

Innehåll

Avsnitt 1

 

 Du kommer att vara del i en textilfabrik där vi arbetar enligt löpande band-principen. 
Här görs grunden till en tygkasse som du sedan får utveckla med egen design.
Du kan t.ex. göra tygtryck med symboler, bilder eller citat du tycker är viktiga, eller dekorera med fickor eller annat du kommer på.

I del 2 ska du använda t.ex. gamla kläder, förpackningar, dukar eller annat du kommer på och tillverka något nytt som kan
användas. Det kan vara kläder till dig själv, till något litet barn, väskor, påsar, eller egentligen vad som helst som du kommer på.
Bara hela eller delar av arbetet består av återbruksmaterial. Ta gärna med saker hemifrån som du kan använda.

MÅL se nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjd Kunskapskrav år 7-9

Slöjdmatris år 7-9

>>> E
>>> C
>>> A
Formge och framställa
Eleven kan på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån INSTRUKTIONER.
Eleven kan på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån INSTRUKTIONER OCH DELVIS EGNA INITIATIV.
Eleven kan på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån INSTRUKTIONER OCH EGNA INITIATIV.
Handverktyg, maskiner
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅNSENLIGT sätt MED PRECISION.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger UTVECKLADE motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE motiveringar till sina val.
Utveckla idéer
Eleven kan i slöjdarbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial OCH SÅDANT SOM ELEVEN SJÄLV HAR SÖKT UPP.
Kombinera olika material och tekniker
Dessutom kan eleven PRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven PRÖVA OCH OMPRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven SYSTEMATISKT PRÖVA OCH OMPRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Få arbetet att leda framåt
Under arbetsprocessen BIDRAR ELEVEN TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT.
Utvärdering
Eleven kan ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen med VISS användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med RELATIVT GOD användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med GOD användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Slöjdföremåls uttryck
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då ENKLA resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då UTVECKLADE resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: