Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Va sa du?

Skapad 2016-05-18 10:09 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Att planera och genomföra ett framförande.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Språket är nyckeln till framgång.

 Har du rätt nyckel?

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Eleven skall få möjlighet att utveckla sin förmåga att:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Bedömning:

  • Att formulera sig och kommunicera i tal dvs. den muntliga förmågan kommer att bedömas. Denna visar du genom att planera, förbereda och genomföra en muntlig presentation. I din presentation bedöms hur väl du formulerar dig, hur du väl strukturerar din presentation och hur väl du lyckas förmedla ditt budskap.
  • Jag bedömer också din förmåga att söka och sammanställa fakta.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Så här gör vi:

  • Du kommer att få träna på att formulera dig i övningar som syftar till att stärka kommunikationen mellan dig och den du talar med.
  • Du kommer också att få göra övningar för att bli trygg i att tala inför andra.
  • Vi arbetar med vilket ordval du använder och vilken struktur som passar bäst i sammanhanget.
  • Du kommer att få träna på att använda ditt kroppsspråk för att förmedla det du vill.
  • Du kommer att få träna dig på att söka och sammanställa fakta

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Arbetet med att skapa ditt framförande samt genomförandet av det är underlag för bedömning.

Utvärdering

 

Du utvärderar ditt arbete i Processlogg Svenska. Jag fyller i matrisen nedan, du får också en kommentar på ett fristående papper. 

Matriser

Sv
Svenska 7-9

Kunskapskrav
E
C
A
Söka, välja och sammanställa information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor.
Du kan med hjälp av lärarens anvisningar få fram lämplig information från minst en angiven källa. Du glömmer ibland att visa varifrån du har hämtat din information.
Du kan på egen hand få fram lämplig information från ett par källor. Du är oftast tydlig med varifrån du har hämtat din information.
Du söker rätt på lämplig information på ett snabbt och självständigt sätt. Du anger källa från minst två olika typer av källor och är hela tiden noggrann med att skilja på vad som är ditt material och vad som är källmaterial.
Kombinera uttryckssätt för att förstärka texter
Eleven kombinerar olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar och på så sätt förstärker och levandegör textens budskap.
I en produktion kan du i huvudsak använda bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap, även om de inte alltid passar helt.
I en produktion kan du använda ändamålsenliga bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap.
I en produktion kan du använda lämpliga bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap. Du förmedlar din produktion som en helhet på ert effektivt sätt.
Muntlig framställlning
Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll.
Du har förberett dig till viss del och åhörarna följer i huvudsak med i din presentation och förstår innehållet
Du är förberedd och din presentation är relativt lätt att hänga med i. Innehållsmässigt har du gått lite djupare in i ämnet.
Du är väl förberedd och din presentation är lätt att hänga med i. Du utvecklar dina tankar och ditt innehåll mer.
Anpassning
Eleven anpassar sin framställning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du försöker tänka på vem din presentation är till för, men lyckas inte helt i din anpassning, t ex gällande ordval.
Du gör en del anpassningar av innehåll och ordval inför sammanhanget och du formulerar dig relativt väl. Du gör ett försök att engagera publiken.
Du är medveten om hur dina ordval och din struktur påverkar mottagaren. Du formulerar dig väl och göra presentationen lättfattlig, samt engagerar publiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: