Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare

Skapad 2016-05-18 10:51 i Katrinebergsskolan Mölndals Stad
Vi kommer att under arbetet med tidningar fokusera på följande: - Vad är en insändare? - Skriva egen insändare
Grundskola 7 Svenska
...

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Uppgifter

 • Insändare

Matriser

Sv

(F)
E
C
A
Textens genre/struktur
Du försöker planera och skriva texten med rubrik, inledning, avhandling och avslutning men din text har få likheter med texter av samma slag.
Du planerar, följer instruktioner och skriver texten med rubrik, relativt tydlig inledning, avhandling och avslutning. Din text har stora likheter med andra texter av samma slag.
Du planerar, följer instruktioner och skriver texten med tydlig rubrik, inledning, avhandling och avslutning. Din text liknar andra texter av samma slag.
Du planerar, följer instruktioner och skriver texten med passande rubrik, mycket tydlig inledning, avhandling och avslutning.
Innehåll
Du har ett torftigt, otydligt innehåll med få detaljer och ger inte läsaren någon helhetsbild om ämnet. Berättar inte klart om en sak utan hoppar mellan olika saker.
Du har ett innehåll med en del detaljer där den röda tråden framgår ganska tydligt. Försöker ge läsaren en helhetsbild om ämnet.
Du har en innehållsrik text med flera detaljer och tydlig röd tråd. Engagerar och ger läsaren en helhetsbild om ämnet.
Du har en innehållsrik text med god balans mellan detaljer och helhet och med tydlig röd tråd. Engagerar och ger läsaren en mycket god helhetsbild om ämnet.
Argumentation
Du behöver hjälp med att motivera och argumentera för dina åsikter
Du motiverar egna åsikter genom enkla och till viss del underbyggda argument.
Du motiverar egna åsikter genom utvecklade och underbyggda argument och förtydligar dem genom olika exempel.
Du motiverar egna åsikter genom välutvecklade och väl underbyggda argument och förtydligar dem genom passande exempel.
Ordförråd
Du använder talspråk och enkla ord och uttryck som inte alltid passar in i texten.
Du har en viss variation i ordval men använder mest vardagliga ord. Vid enstaka tillfälle använder jag ord som inte passar in i texten.
Du anpassar språket till uppgiften med både enkla och svårare ord. Använder svårare ord på ett korrekt sätt i texten.
Du har ett varierat och precist ordval och håller, på ett tydligt sätt, samma stil texten igenom.
Meningsbyggnad
Du radar upp satser utan att sätta kommatecken eller punkt. Flera formuleringar ar svåra att förstå.
Du har en meningsbyggnad som är enkel men i stort sett korrekt. Kommatecken i stället för punkt förekommer. Några formuleringar ar svåra att förstå.
Du formulerar dig väl och strävar efter varierad början på meningarna. Har en omväxlande längd på meningarna. De långa meningarna knyts ihop med passande bindeord (konjunktioner).
Du formulerar dig mycket väl och har en varierad och korrekt meningsbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: