Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik år 7 vt 16

Skapad 2016-05-18 12:54 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Syfte är att träna på att göra, tolka och analysera tabeller och diagram samt lära sig att använda lägesmåtten medelvärde, median och typvärde.
Grundskola F Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

När du har arbetat dig igenom detta kapitel skall du kunna:

 • hämta fakta ur tabeller
 • läsa av olika typer av diagram
 • rita stapeldiagram,stolpdiagram,linjediagram, cirkeldiagram och histogram,
 • beräkna medelvärde, median och typvärde.

              Matteord på vägen är.

 • tabell                         
 • kolumn
 • tabellhuvud
 • rad
 • frekvens
 • frekvenstabell   
 • stapeldiagram
 • stolpdiagram
 • linjediagram
 • cirkeldiagram  
 • Histogram
 • klass
 • klassbredd
 • medelvärde
 • median.              
 • Typvärde

Uppgifter

 • Egen undersökning

Matriser

Ma
Inlämningsuppgift

F
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen.
E
Godtagbara kunskaper för årskursen.
C
Godtagbara kunskaper för årskursen.
Begrepp, metod, Kommunikation
Hur väl du kan redovisa ditt resultat i tabell och diagram.
Har ännu ej nått kunskapskraven för E.
Kan använda tabell och diagram för att presentera sitt resultat på ett ganska tydligt sätt.
Kan använda tabell oh diagram för att presentera sitt resultat på ett tydligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: