Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En egen berättelse

Skapad 2016-05-18 16:08 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Du kommer att få träna på att skriva en egen berättelse. Vi kommer gemensamt gå igenom uppbyggnad och vad du ska tänka på när du skriver. Som förberedelse kommer du att få träna på att återberätta olika händelser samt att göra tankekartor.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk

Som avslutning i fyran kommer vi att skriva en berättelse om hur ditt år i fyran har varit. Du kommer att få beskriva både hur du haft det med kamrater, men även i undervisningen. Om du vill får du gärna rita bilder, illustrera till din berättelse. 

Innehåll

Syftet med undervisningen är följande:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Undervisningens innehåll:

Du ska:

 • utveckla din fantasi när du skriver berättelser.
 • bli bättre på att skriva och uttrycka dig skriftligt.
 • bli bättre på att bearbeta dina texter utifrån råd och tips.
 • få en förståelse för hur man skriver en handling, personbeskrivning, miljöbeskrivning och dialoger.
 • bli bättre på att stava och formulera dig.
 • bli säkrare på att läsa.
 • kunna plocka ut det viktigaste ur en text.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Detta kommer bedömas:

Din förmåga att skriva texter med röd tråd, dvs att du har en inledning,ett tydligt innehåll samt en avslutning på din berättelse. 

Din förmåga att tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråk och de vanligaste reglerna för stavning.

Matriser

Sv SvA
SVENSKA Lgr11 bedömningsmatris

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i skrift.
 • Sv
Uttrycker dig på ett enkelt sätt så andra förstår. Använder ett enkelt språk i korta, enkla texter. Behöver hjälp med att får en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker dig oftast klart och tydligt genom att t.ex. skriva texter av olika slag. Utvecklar ditt budskap genom att t.ex. beskriva och förklara. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker dig tydligt med ett varierat språk i enkla sammanhängande texter av olika slag. Utvecklar innehållet i ditt budskap genom att beskriva/motivera/förklara. Det finns en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt genom att skriva olika detaljerade texter. Du utvecklar innehållet genom att beskriva och förklara med ett varierat språk och anpassar dig efter olika situationer. Det finns en medveten tydlig "röd tråd" och struktur i dina texter.
HANTERA OCH ANPASSA SPRÅKET
Hantera språkets mönster och regler t.ex. använda skiljetecken, stavning, meningsbyggnad och röd tråd i tal och skrift.
 • Sv
Det finns språkliga fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå budskapet. Behöver hjälp med att bearbeta texten/informationen.
Det finns språkliga fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå budskapet. Bearbetar texten/informationen utifrån givna instruktioner.
Det finns enstaka språkliga fel men mottagaren förstår av sammanhanget. Bearbetar texten/informationen självständigt utifrån instruktioner/respons.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: