Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i Förskoleklass

Skapad 2016-05-18 20:50 i Skräddarbacksskolan Borlänge
Pedagogisk planering i matematik för förskoleklass.
Grundskola F Matematik

Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt och inspirerande sätt ges förutsättningar att utveckla sitt matematiska tänkande.  

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

- Läges- och storleksbegrepp 

- Geometriska grundformerna

- Sortering, klassificering samt mönster

- Enkla tidsbegrepp (veckodagar, månader, årstider)

- Ramsräkning upp till 20

- Räkna baklänges från 12

- Ordningstal

- Skilja siffror från bokstäver

- Enkla problemlösningar och räknesagor

- Begrepp (lika, fler, färre, hälften, dubbelt)

Metod

- Praktiskt arbete under samlingarna

- Spela spel

- Vardagliga problemlösningar i dagliga samtal

- Arbeta i matematikboken

- Utomhus matematik med naturmaterial

Övergripande mål

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

Mål att sträva efter

Eleven ges möjlighet att:

- utveckla sin förståelse för matematik

- använda ord och begrepp inom matematiken

- utveckla sin taluppfattning

- använda matematiken i vardagen

- lösa enkla problem och förklara för andra

- reflektera och dra slutsatser

- samarbeta med andra

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Dokumentation

Vi dokumenterar genom:

- Fotografera

- Elevernas bilder

- Elevernas matematikböcker

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: