Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lokal Pedagogiska Planering

Skapad 2016-05-18 22:32 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Utifrån Lyft Språket Lyft Tänkande ger eleverna rika möjligheter till lärande.
Grundskola 4 – 6 Modersmål

Syftet med undervisningen i ämnet modersmål är att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande inom olika områden

Ur kursplanens syfte:

-- Utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas.

-- Följa språkliga normer.

-- Läsa och skriva olika texter.

Innehåll

Avsnitt 2

Konkretisering av mål (du ska kunna)

_ Träna dig på att läsa tydligt.

_ Utöka ditt ordförråd så att du kan använda de när du skriver dina egna

meningar eller ge beskrivningar.

_ Skriva en berättelse så att mottagaren kan förstå.

_ Att stava rätt och ha rätt meningsbyggnad.

_ Delta aktivt i samtal och diskussioner och våga framföra dina åsikter.

Avsnitt 3

Undervisning

Vi kommer att:

_ Träna på att läsa och förstå innehållet av texter och berättelser.

_ Arbeta med berättande texter och poetiska texter för barn i form av

bildböcker, lyrik, myter och sagor från olika tider och områden där

modersmålet talas.

_ Träna på att skriva olika typer av texter med hjälp av stödord.

_ Träna på att presentera i muntlig och skriftlig form.

_ Arbeta med sammanfattningar av texter.

_ Träna på att prata genom att ha olika samtalsövningar.

_ Arbeta med ord, utveckling av ord och begreppsförrådet, synonymer och motsatser.

_ Träna på grammatiska strukturer( substantiv, adjektiv, verb, singular och plural, bestämd och obestämd, prepositioner, vokaler och konsonanter)

genom att arbeta med övnings boken.

_ Träna uttal, betoning och satsmelodin.

_ Lyssna och sjunga några olika sånger eller en dikt.

_ Träna på att läsa och skriva veckodagar, årstider och högtider.

_ Ha kunskap om den egna kulturen, historia, seder, bruk, traditioner och livsvillkor och jämföra med den svenska kulturen.

_ Berätta om skolgång i områden där modermålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

_ Använda data för att vidareutveckla elevernas intressen och kunskaper.

_ Arbeta med filmer som passar åldern.

Avsnitt 4

Kommer att bedöma

_ Kunna delta i samtal samt kunna återge innehållet i berättelser.

_ Kunna läsa och förstå innehållet i olika typer av texter.

_ Kunna skriva enkla texter.

_ Uttrycka dina känslor och åsikter.

 

Matriser

Ml
Lokal Pedagogiska Planering

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Läsa och Förstå
Du kan läsa olika texter som är anpassade din ålder med visst flyt. Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du kan läsa olika texter som är anpassade din ålder med relativt gott flyt. Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll
Du kan läsa olika texter som är anpassade din ålder med gott flyt. Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll
Skriva
Du kan uttrycka dig enkelt i skrift med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet. Du stavar ord som du själv ofta använder och du gör enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du kan uttrycka dig utvecklat i skrift med relativ god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet. Du stavar ord som du själv ofta använder och du gör utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du kan uttrycka dig välutvecklat i skrift med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet. Du stavar ord som du själv ofta använder och du gör välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Samtala
Du kan samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. Du kan ställa frågor och framföra dina åsikter med viss tydlighet. Du kan på ett enkelt sätt beskriva och resonera om de viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmål och områden där modermålet talas.
Du kan samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt. Du kan ställa frågor och framföra dina åsikter med relativ god tydlighet. Du kan på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om de viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmål och områden där modermålet talas.
Du kan samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt. Du kan ställa frågor och framföra dina åsikter med god tydlighet. Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva och resonera om de viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmål och områden där modermålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: