Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bibeläventyret med Gamla Testamentet

Skapad 2016-05-19 14:31 i Varekils skola Orust kommun
Under temat Bibeläventyret arbetade vi med Gamla Testamentet.
Grundskola 4 Svenska Religionskunskap

Under temat Bibeläventyr kommer du bland annat ges möjlighet att lära om Gamla Testamentet.

Innehåll

Syfte

Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • lyssna på berättelser som Gunilla från Svenska kyrkan berättar för oss.
 • dramatisera händelser i Gamla Testamentet.
 • jobba med studieteknik, hur man kan minnas fakta på olika sätt.

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 6
  Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
 • Re  E 6
  Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
 • Re  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Bedömning

Du ska:

 • kunna lyssna på berättelser från Gamla Testamentet
 • kunna delta i dramatiseringar från Gamla Testamentet
 • kunna berätta något muntligt om det du fått arbeta med inom gamla testamentet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: