Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ge: OS 2016 Tema Land

Skapad 2016-05-19 16:23 i Gammal Trelleborg
Varför ser jorden så olika ut på olika ställen? Hur påverkas människor av att bo och leva på olika platser i världen?
Grundskola 7 – 9 Geografi

Arbetsområdet skall ge dig kunskap om jorden och hur jorden förändras av naturen framkallade processer som påverkar jordytans former och mönster.

Du skall  få en förståelse för hur  människors levnadsvillkor påverkas av jordens yttre och inre krafter och kunna jämföra hur detta skiljer sig åt i världen. Du skall även kunna diskutera hur konsekvenserna blir för den enskilda människan.

 

 

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Hur vi ska jobba.

1. Vi kommer att jobba med jordens uppbyggnad och de processer som förändrar jordskorpan och jordens utseende. Film, digitalt läromedel, diskussioner. Skriftligt prov.

2. Du ska ut på en resa i världen. Uppgiften är att du ska beskriva hur människor påverkas av att bo och leva på olika platser. Varför ser jorden så olika ut på olika ställen? Hur ser levnadsvillkoren ut?Vilka problem och svårigheter finns det på platsen du besöker? Vad finns det för lösningar på dessa problem? Muntlig presentation.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Matriser

Ge
Geografi åk 7-9

F
Klicka för att redigera
E
Klicka för att redigera
C
Klicka för att redigera
A
Klicka för att redigera
Fakta:
Har grundläggande geografiska kunskaper i det området som vi läser om.
Har goda geografiska kunskaper i det området som vi läser om.
Har mycket goda geografiska kunskaper i det området som vi läser om.
Argumentation
Argumentation och diskussion.
Kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa.
Kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa.
Kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa.
Kan till viss del underbygga dina resonemang med fakta.
Kan relativt väl utveckla och underbygga dina resonemang med fakta.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang med fakta, som innefattar flera olika kopplingar, och en avvägd balans mellan detaljer och helhet.
Källor:
Källor och källkritik
Kan använda kartor och andra geografiska källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda kartor och andra geografiska källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda kartor och andra geografiska källor på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
Begrepp och modeller.
Kan använda sig av geografiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda sig av geografiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda sig av geografiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: