Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Milstensskolan Idrott och hälsa, åk 5, 15-16

Skapad 2016-05-19 17:43 i Pysslingen Skolor Milstensskolan Pysslingen
Grundskola 5 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Övergripande mål


Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Simning i mag- och ryggläge.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

För elever och föräldrar

Här kan elever och föräldrar ta del av:


 • Mål för undervisningen
 • Undervisning och examinationen
 • Bedömningen

Mål för undervisningsområdet

Du ges förutsättning att utveckla din förmåga att:

• delta i olika aktiviteter vid olika årstider med ändamålsenlig utrustning samt anpassa dig efter allemansrättens regler
• sätta samman olika motoriska grundformer vid ex. redskapsgymnastik, friidrott, konditionsträning, styrketräning och dans
• delta i olika danser och rörelseprogram till musik samt röra sig i takt till musiken
• hoppa från kanten, få huvudet under vattenytan och därefter simma i mag- och ryggläge
• samtala om egna upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild
• förebygga skador till exempel genom att värma upp
• orientera dig i närliggande natur och utemiljön med hjälp av kartor samt att förstå kartans uppbyggnad
• hantera nödsituationer vid vatten

Undervisning och examination

Så här ska vi arbeta:

Rörelse

• träna att sätta samman olika motoriska grundformer i bland annat lekar, spel, parkour och och friidrott
• träna samspel med andra vid olika lekar, lag- och bollspel
• utföra några enklare danssteg och sätta ihop egna enkla danser samt dansa några vanliga folkdanser.
• träna att hoppa/dyka från bassängkanten, flyta och simma i mag- och ryggläge. Prova på klädsim samt att bogsera en kamrat med hjälp av livboj 


Du ges möjlighet att visa din förmåga att sätta samman motoriska grundformer tex. i samband med olika redskap.
Förmågan att röra sig i takt till musik får du visa när vi dansar.
På simprovet får du visa att du är simkunnig och testa på livräddning.

Hälsa och livsstil

Vi samtalar om
• upplevelser av olika fysiska aktiviteter
• hur fysiska aktiviteter påverkar oss kroppsligt (skelett, muskler, kondition) och mentalt
• hur skador kan förebyggas ex. genom att använda rätt utrustning och att värma upp inför en aktivitet

Du ges möjlighet att visa vad du kan vid gemensamma diskussioner samt på läxförhör om utrustning och skador m.m.

Friluftsliv och utevistelse

• vi orienterar i närmiljön med hjälp av karta och tränar på att passa in kartan med hjälp av omgivning. Lära dig de vanliga karttecknen och färgerna.
• vistas i naturen och följa allemansrättens regler
• träna på att hantera nödsituationer vid vatten. Bad- båt- och isvett.

På friluftsdagen i orientering får du chans att visa att du kan hitta vid el-ljusspåret med hjälp av karta.

På friluftsdagen får du prova på olika friluftslivsaktiviteter i skogen och utvärdera några av dem.

Matriser

Idh
Matris Idrott och hälsa åk 4-5

Insats krävs
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten men når inte godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Godtagbara kunskaper
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Mer än godtagbara kunskaper
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når mer än godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Motorik och rörelse
Dans och rörelse i takt till musik
Simning
Samtal och resonemang kring hur fysisk aktivitet kan påverka hälsa och fysisk förmåga.
Friluftsliv och utevistelse
Att orientera i bekant miljö
Förebygga skador
Hantera nödsituationer vid vatten under olika årstider
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: