Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2016-05-19 21:49 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola 3 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
...

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att eleven utvecklar säväl kunskaper om historiska sammanhang och förhållanden. Undervisningen ska stimulera elevens nyfikenhet på våra förfäder från forntiden. Samt ge eleven kunskap över hur människor levt under olika tidsperioder.

Eleverna får även bekanta sig med ord och begrepp som hjälper eleverna att berätta om istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Konkreta mål

Du ska kunna:

skriva faktatexter om forntiden utifrån stödord.

använda dig av stor bokstav och punkt och kunna stava våra vanliga ord korrekt.

skriva med en läslig handstil.

kunna hantera textprogram och även kunna skriva dina faktatexter på datorn.

Undervisning

Vi kommer att:

 • Läsa fakta texter, diskutera innehållet och jämföra forntiden med hur vi lever idag. 
 • Skriva fakta texter både för hand och på datorn med hjälp av stödord eller tankekarta.
 • Titta på film.
 • Göra skålar i lera.
 • Skriva runskrift.
 • Sätta ut Istiden, Stenåldern, Bronsåldern, Järnåldern och nutid på en tidslinje. 
 • Arbeta med begrepp bl.a. som veckans ord.
 • Bearbeta texterna som vi skriver på datorn. 

Bedömning

Vi kommer att bedömma 

SO:

 • Att du muntligt eller skriftligt kan återge och berätta fakta om forntiden. Om hur jorden såg ut samt hur människor och djur levde.
 • Att du muntligt eller skriftligt kan berätta om hur vi idag kan se spår från forntiden.
 • Att du kan göra en tidsaxel för att återge dåtid, nutid och framtid.

 

svenska:

 • Hur du kan skriva en text med fakta utifrån tankekarta eller stödord och genomgång på tavlan.
 • Hur du kan använda dig av punkt, storbokstav och andra skiljetecken och om du har mellanrum mellan orden.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: