Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturrutan

Skapad 2016-05-20 09:36 i Slättaskolan Falun
Eleverna kommer att besöka en naturruta ca var fjärde vecka för att göra fältstudier. Fältstudierna dokumenteras i en loggbok. Varje vecka har eleverna med sig frågeställningar inför och efter besöket. Arbetet följs upp av teori och undersökande i klassrummet. Vi kommer även att göra en kretsloppsburk i klassrummet.
Grundskola 4

 

Mål

I arbetet med naturrutan tränar jag på att:

- Ställa frågor och söka svar genom att göra undersökningar i och om naturen

- Planera och genomföra fältstudier

- Dokumentera mina fältstudier

- Se biologiska sammanhang; så som ekosystem, hur organismer påverkar varandra och hur dem anpassar sig till sin livsmiljö.

- Namn på arter i min närmiljö. Hur djur och växter kan identifieras, sorteras och grupperas.

 

När jag är färdig med arbetet kan jag förklara dessa biologiska begrepp:

- Ekosystemen

- Biotop

- Art

- Nedbrytning

- pollinering

 

- Kretslopp

- Fotosyntes

- Förbränning

 

När jag är färdig med arbetet kan jag:

- Berätta om Carl Von Linne'; vem han var och vilken betydelse han haft för biologins utveckling.

- Ge exempel på kretslopp som sker i naturen.

 

 

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

 

Syfte

- utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om naturen.

- möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

- söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

- biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen.

- använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: