Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS Blandningar och lösningar

Skapad 2016-05-22 15:16 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Vi kommer att samtala om vad en blandning är samt vad en lösning är. Eleverna kommer att få experimentera med att blanda salt resp. mjöl i vatten, gör enkla jämförelser samt dokumenterar iakttagelser.
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Vi kommer i temat att uppmärksamma begreppen blandning och lösning. Eleverna kommer att få experimentera med salt resp. mjöl i vatten och se vad som händer. I arbetet görs enkla observationer, jämförelser och dokumentationer.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Arbetssätt

Hur arbetar vi?

 • Vi kommer att experimentera /göra undersökningar med salt/mjöl och vatten.
 • Vi kommer att göra enkla dokumentationer
 • Vi kommer att samtala om undersökningens resultat och göra enkla jämförelser med andra

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att....

 

 • vara aktiv vid experiment /undersökningar
 • kunna göra enkla dokumentationer
 • samtala om undersökningens resultat och göra enkla jämförelser

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: