Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diagram & medelvärde åk 5 maj 2016

Skapad 2016-05-22 17:04 i Pysslingen Skolor Vendelsö Hage Pysslingen
Kapitel Diagram och medelvärde utifrån boken Mattespanarna 5B.
Grundskola 5 Matematik

 

Tidigare har du mest arbetat med stapeldiagram. Nu får du lära dig mer om linjediagram och cirkeldiagram.

Det behöver du för att kunna tolka olika typer av diagram som visas i t.ex. tidningar och på TV.

Du ska också få lära dig vad medelvärde är så att du lättare kan jämföra dina egna och andras resultat  i olika sammanhang.

Innehåll

Tid: v. 20-22

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Central innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Matriser

Ma
Diagram och medelvärde åk 5 vt

På väg mot godtagbar nivå.
Godtagbar nivå
Högre nivå
Metoder
Eleven läser av ett linjediagram.
Eleven läser av ett cirkeldiagram.
Eleven räknar ut ett medelvärde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: