Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat och vegetation (VT16)

Skapad 2016-05-22 20:32 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Ett arbetsområde för år 7 med fokus på jordens klimat och vegetation.
Grundskola 7 – 9 Geografi

Varför är det varmare på vissa platser? Varför växer det ingenting på andra platser? Vad avgör vart människan kan leva? Det ska vi ta reda på!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Under de sista veckorna på terminen kommer vi arbeta med geografi. Denna gång har du möjlighet att använda dig av dina förkunskaper från höstens arbete i geografi och komplettera med nya kunskaper.

I slutet av arbetsområdet ska du:

 • kunna lägesplacera världsdelarna, världshaven samt stora öar, floder och bergskedjor
 • veta varför vi har årstider
 • veta varför det är olika temperatur, nederbörd och vindar på olika platser
 • veta skillnaden mellan klimat och väder
 • kunna beskriva något om klimat och växtlighet i olika klimatzoner, och hur det påverkar människors levnadsvillkor

Anledningen till att vi arbetar med klimat och vegetation är att olika platser på jorden har varierade förutsättningar vilket påverkar människans möjligheter. Vi lever i en global värld och därför är det viktigt att ha förståelse för hur andra människors levnadsvillkor ser ut. Tänk även på att världen är föränderlig så det du lär dig idag kan vara annorlunda i framtiden.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få:                                                                                                    

 • Lyssna på genomgångar
 • Läsa i SOS Geografi
 • Använda kartbok, tabeller och diagram
 • Använda Studi
 • Diskutera i helklass och mindre grupp
 • Arbeta självständigt och i grupp

Vad som kommer att bedömas:

Arbetsmomenten är till för att du ska få chans att visa

 • Hur väl du har kunskaper om olika platser genom att läges- och storleksbeskriva dem
 • Hur väl du kan undersöka omvärlden genom att använda kartor, tabeller och diagram
 • Hur väl du har kunskaper om hur människa, samhälle och natur påverkar varandra
 • Hur väl du kan föra resonemang (orsaker/konsekvenser) om klimat och vegetation
 • Hur väl du kan använda dig av ord och begrepp vi gått igenom

Hur du får visa vad du kan:

Under det här arbetsområdet kommer du att kunna visa dina förmågor både muntligt och skriftligt. Framför allt kommer du att få träna din begreppsförmåga och din analysförmåga. Tänk på att försöka delta muntligt och på så sätt visa din kommunikativa förmåga. Under arbetsområdet kommer vi att ha en skriftlig bedömningsuppgift där du får visa hur du utvecklar dina förmågor.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
 • Ge  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge  E 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 9
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
 • Ge  E 9
  Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Ge  C 9
  Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge  C 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ge  C 9
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
 • Ge  C 9
  Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt
 • Ge  C 9
  Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Ge  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge  A 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
 • Ge  A 9
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
 • Ge  A 9
  Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Ge  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: