Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: läsförståelse

Skapad 2016-05-23 12:23 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Test av läsförståelse (samma upplägg som de nationella provet i åk 9) Ur: bedömingsmaterial i svenska åk 7-9
Grundskola 7 – 9 Svenska

Hur väl förstår du en text? Ser du samband mellan olika orsaker, tidsaspekter och händelser? Kan du läsa ut budskap som står "mellan raderna" i olika texter? Kan du tolka information och besvara det som efterfrågas?  Vi jobbar mycket med läsning och texter, samtalar och diskuterar. Nu testar vi förmågorna skriftligt på ungeför samma sätt som ett del av det nationella provet i svenska genomförs. 

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Kopplingar till läroplan

  • Sv
    Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Kopplingar till läroplan

  • Sv  7-9
    Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Konkretiserade mål

Undervisningen

Vilka arbetssätt och arbetsformer som eleverna ska få jobba med för att utveckla förmågorna.

Eventuellt ta upp vilka delar från läroplanens övergripande mål som eleverna ges tillfälle att utveckla.

Bedömning

Vad som kommer att bedömas, hur och när det ska bedömas.

Eventuellt kan detta förtydligas med matris här under.

Matriser

Sv
Svenska: läsförståeles

Läsfrståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband visar eleven god läsförståelse. Eleven kan föra utvecklade ovh relativt väl underbyggda resonemang om buskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika texter.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse. Eleven kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om buskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: