Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslor

Skapad 2016-05-23 12:48 i Höjebroskolan Lunds för- och grundskolor
Eleven tränar på hur känslor kan uttryckas och tolkas, både hos sig själv och andra personer
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation

Eleven tränar på hur känslor kan uttryckas och tolkas, både hos sig själv och andra personer

Innehåll

Vad ska läras/utvecklas?

Kopplingar till läroplan

 • KOM
  Syfte tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • KOM
  Syfte använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Vilket innehåll ska finnas med?

Kopplingar till läroplan

 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
 • KOM  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra

Hur ska detta läras?

Eleverna tränar i att uttrycka sina egna känslor och att tolka andra personer genom bilder, text, drama och foto.

 

Bedömning/utvärdering

Bedömning sker utifrån elevens förmåga att:

 • Kombinera ansiktsuttryck med rätt bild
 • Framställa och identifiera känslor under rollspel

Dokumentation

Dokumentationen sker genom kommentarer nedan

Kopplingar till läroplan

 • KOM   9
  Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
 • KOM   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
 • KOM   9
  Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: