Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Istiden

Skapad 2016-05-23 14:14 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Du ska få veta varför istiden uppstod och hur den försvann. Du ska också få veta hur Istiden fortfarande påverkar oss och gör sig påmind överallt omkring oss!
Grundskola 4 SO (år 1-3)

Du ska få veta varför istiden uppstod och hur den försvann. Du ska också få veta hur Istiden fortfarande påverkar oss och gör sig påmind överallt omkring oss!

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet.

Du ska få beskriva och förklara vilka spår man kan se efter istiden omkring oss.
Du ska få fundera på hur det fortfarande påverkar oss.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få din information om istiden genom ett läroboken, filmer, och lärarens berättelser.
Vi kommer att prata om hur människor förr förklarade de spår av istiden man kan se.
Vi kommer att prata om hur istiden påverkar oss människor idag.

Visa vad du lärt dig

Du ska kunna peka ut och berätta om flera spår efter istiden och hur de uppkommit.
Du ska veta ungefär hur länge sen den senaste istiden var.                                                                                                    Du ska kunna berätta lite om hur folk förr i tiden trodde att spåren uppkommit.

Du ska kunna följande begrepp: isräfflor, flyttblock, jättegryta, rullstensås och landhöjning.

Tidsram

Vi kommer att arbeta med Istiden under vårterminen.

Bedömning

 

Matriser

SO
Istiden

Beskriva omvärlden utifrån källor och begrepp anpassade för årskursen
Se kommentar
Du återberättar fakta och använder begrepp utan att visa förståelse för vad det betyder.
Du beskriver och förklarar omvärlden och visar förståelse för vad det betyder genom att ge exempel.
Du beskriver och förklarar omvärlden, ger exempel och resonerar kring dem.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i SO för att kommunicera (samtala, beskriva, berätta) i frågor som rör SO
Se kommentar
Du visar sällan din förmåga att kommunicera dina kunskaper i ämnet.
Du använder kunskaper, beskriver och ger exempel för att kommunicera i ämnet.
Du har god kunskapsbaserad kommunikation som för resonemanget framåt i ämnet.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: