Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2016-05-23 18:13 i Skapaskolan Unikum Piloter HT17
Vi läser om och jämför judendom, kristendom och islam.
Grundskola 3 – 4 Religionskunskap SO (år 1-3)

Vad vet vi om religionerna, vad undrar vi?

Innehåll

Övergripande mål

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Fokusförmågor

Dessa förmågor tränar vi under detta tema:

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • SO   3
  Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Bedömning.

Dessa kunskapskrav bedömer vi under detta tema:

År 3

Du ska kunna:

* berätta om några högtider, symboler och berättelser från de olika religionerna.

* berätta om de olika religionernas heliga rum.

* ge exempel på kristendomens roll i skolan och i Huddinge förr i tiden.

År 4

Du ska kunna:

* allt från kunskapskraven år 3 och dessutom kunna jämföra och diskutera kring likheter och skillnader mellan religionerna.

 

Detta bedömer vi utifrån ditt deltagande i diskussioner och det prov vi gör som avslutar temat.

 

Kopplingar till läroplan

 • Re   3
  Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 • Re   3
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
 • Re   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
 • Re   3
  Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
 • Re  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Planering

 

Detta minitema är en återblick och repetition på det vi arbetade med i år 2 (3:or) och 3 (4:or).

Vi läser om de olika religionerna och ser filmer från Sli.se bla Tidskompassen och Religionskunskap för barn.

Centralt innehåll

Detta centrala innehåll från läroplanen kommer vi att arbeta med. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Re  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • Re  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Re  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: