Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelar, världshav, karta

Skapad 2016-05-23 20:08 i Sinntorpsskolan F-3 Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3

Du skall får lära dig  om världsdelarna och världshaven. Du skall också få lära dig mer om karta och jordgloben.

Innehåll

MÅL OCH RIKTLINJER (kopplingar till läroplanens andra del)

SYFTE (förmågor eleverna ges möjlighet att utveckla)

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

CENTRALT INNEHÅLL (anger vad som behandlas i undervisningen)

Kopplingar till läroplan

 • Ge  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • Ge  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

ARBETSSÄTT (arbetsformer vi använder)

Vi kommer att titta på filmer om världsdelarna/världshaven  och om några länder i varje världsdel. Vi kommer också att titta på filmer som handlar om karta och jordgloben. Eleverna kommer att få göra ett litet grupparbete om en världsdel och sådant som är utmärkande för den världsdelen.

Vi kommer att läsa texter i vår SO bok.

KUNSKAPSKRAV (anger vilka delar av kunskapskraven vi arbetar mot)

BEDÖMNING (hur eleverna får visa sina kunskaper)

Eleverna skall vara delaktiga på lektioner och i diskussioner. De skall delta i grupparbetet. De skall kunna världsdelarna samt världshaven.

UTVÄRDERING/REFLEKTION (hur elever utvärderar undervisning och egen insats)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: