Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Perspektiv

Skapad 2016-05-23 20:34 i Västra Karups skola Båstad
Bild Klass 5 Vårterminen 2016
Grundskola 5 Bild

Nu är det dags att fördjupa våra kunskaper om hur man kan skapa djup, det vill säga perspektiv i våra bilder! Vi kommer att lära oss mer om hur vi kan använda centralperspektiv/enpunktsperspektiv samt fågel-och grodperspektiv. Nu gäller det att ha koll på flyktpunkt, horisont och parallella linjer!

Innehåll

ÖVERGRIPANDE MÅL

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

SYFTE

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:

 • Du kommer att bli bekant med hur centralperspektiv/enpunktsperspektiv fungerar och hur du kan använda flyktpunkt, horisont och parallella linjer när du skapar bilder.
 • Du kommer att med några olika verktyg och material få teckna/måla en väg samt ett rum där du utifrån dina kunskaper om perspektiv samt egen fantasi skapar ditt eget uttryck.
 • Du kommer att få studera konstverk samt fotografier där centralperspektiv samt fågel-och grodperspektiv används.
 • Du kommer med hjälp av fotografering samt måleri skapa bilder utifrån fågel-och grodperspektiv.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Använda några olika tekniker, verktyg och material för att framställa bilder samt skapa olika uttryck.
 • Kombinera några olika bildelement på ett fungerande sätt.
 • Utveckla dina idéer med hjälp av andras bilder samt annat inspirationsmaterial.
 • Hitta alternativa vägar som leder ditt arbete framåt.

Du visar dina förmågor genom att:

 • Använda dina kunskaper om perspektiv för att med olika material och tekniker skapa egna bilder och uttryck.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: