Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 6

Skapad 2016-05-23 22:38 i Tingbergsskolan Lilla Edet
Grundskola 4 – 6 Musik
...

Innehåll

Syftet med ämnet musik

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Detta ska ingå i arbetet

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikframföranden.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Matriser

Mu
Musik

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
SPELA
T.ex. enkla anpassade stämmor och rytmer.
 • Mu
Spelar i enkla former tillsammans med andra utifrån tydliga instruktioner.
Spelar tillsammans med andra och följer till viss del rytm och takt. .
Spelar med flyt tillsammans med andra och följer rytm och takt. .
Spelar med gott flyt tillsammans med andra och följer rytm och takt . Spelar med passande karaktär och anpassar utifrån situationen.
SJUNGA
Sjunger i enkla former i gemensam sång.
Sjunger i gemensam sång med viss säkerhet.
Sjunger i olika former av gemensam sång med säkerhet.
Sjunger i olika former av gemensam sång med god säkerhet. Anpassar efter situationen.
SKAPA MED MUSIK
skapande av musik, samt musik i kombination med andra uttrycksformer såsom tex text, bild, rörelse och drama. gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.
 • Mu
Skapar och improviserar i olika former. Kombinerar olika sätt att uttrycka sig på. Provar olika idéer utifrån tydliga instruktioner.
Skapar och improviserar i olika former, Kombinerar olika sätt att uttrycka sig på. Provar olika idéer.
Skapar och improviserar i olika former. Kombinerar olika sätt att uttrycka sig på. Provar och omprövar egna idéer till en till viss del fungerande form.
Skapar och improviserar i olika former. Kombinerar på ett medvetet sätt olika sätt att uttrycka sig på. Provar och omprövar egna idéer till en fungerande form utifrån behov och situationen.
SAMTALA OCH ANALYSERA
Resonera kring musikens sammanhang och funktion (tex genre, epoker och musikens påverkan).
 • Mu
Deltar i samtal kring musik. Beskriver och gör enkla jämförelser. Ger konkreta exempel på t..ex. likheter och /eller skillnader. Ger konkreta exempel på hur t.ex. saker hänger samman med musiken.
Deltar i samtal kring musik. Beskriver och gör jämförelser. Förklarar på ett enkelt och konkret sätt vad likheter och skillnader beror på. Ger exempel på hur t.ex. olika saker hänger samman med musiken.
Samtalar och resonerar kring musik. Förklarar sambandet mellan t.ex. musikstil och en viss tidsperiod (epok). Beskriver och gör jämförelser. Förklarar delvis vad likheter och skillnader beror på. Drar enkla slutsatser av jämförelserna.
Samtalar och resonerar kring musik. Beskriver och förklarar samband mellan t.ex. musikstil och viss tidsperiod (epok). Sätter även in det i andra sammanhang. Gör jämförelser. Förklarar delvis vad likheter och skillnader beror på. Drar slutsatser av jämförelserna.
Beskriva instrument och instrumentgruppers funktion i olika sammanhamg.
Deltar i samtal kring musik. Beskriver och gör enkla jämförelser. Ger konkreta exempel på likheter och /eller skillnader.
Deltar i samtal kring musik. Beskriver och gör jämförelser. Förklarar delvis vad likheter och skillnader beror på. Ger exempel på t.ex. instrumentets funktion i olika sammanhang.
Samtalar och resonerar kring musik. Förklarar t.ex. instrumentets funktion i olika sammanhang. Beskriver och gör jämförelser. Förklarar delvis vad likheter och skillnader beror på. Drar enkla slutsatser av jämförelserna.
Samtalar och resonerar kring musik. Förklarar t.ex. instrumentets funktion i olika sammanhang. Beskriver och gör jämförelser. Förklarar delvis vad likheter och skillnader beror på. Drar slutsatser av jämförelserna.
Lyssna och ge omdöme/feedback (t.ex. i musicerande med andra)
Lyssna och ger med handledning omdömen (feedback) kring musicerandet
Lyssna och ger omdömen kring musicerandet
Lyssna och ger omdömen som leder till utveckling av det fortsatta musicerandet.
Lyssna och ger väl utvecklade omdömen som leder till utveckling av det fortsatta musicerandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: