Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spieglein , Spieglein an der Wand ….. Schön oder gut?

Skapad 2016-05-24 08:46 i Tågaborgsskolan Helsingborg
„Schönheit liegt im Auge des Betrachters!“ "Skönheten ligger i betraktarens öga" är en vanlig fras som ska uttrycka att skönhet är nog mest en subjektiv upplevelse, eller? Med utgångspunkt i textboken ”Das Dach 3” , kapitel 2 arbetar vi med frågorna kring kläder, utseende, könsroller och skönhetsideal
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

„Schönheit liegt im Auge des Betrachters!“ "Skönheten ligger i betraktarens öga" är en vanlig fras som ska uttrycka att skönhet är nog mest en subjektiv upplevelse, eller? Eller finns det skönhetsidealer vi sträva efter? Och i så fall, vilka betydelsen har det yttre, klädstilar och uppträdanden? Vilken betydelse har den inre skönheten?

Innehåll

Syfte

Genom

undervisningen ska du utveckla din förmåga att

 • förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • lära dig nytt ordförråd och börjar reflektera kring kläder, utseende, könsroller och skönhetsideal på tyska
 • arbeta i par och självständigt med uppgiften genom att använda ordbok, verblistor och kamraten du skriver tillsammans med.
 • uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar såväl muntlig och skriftlig

 

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.

Matriser

M2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Muntlig presentation
Hur din muntliga text fungerar för den som lyssnar
Du blandar ord och uttryck från andra språk så att en person som talar målspråket inte förstår. Du använder svenska ord när du inte känner till det tyska. Ditt ordförråd är begränsat.
Du formulerar dig mycket enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det du säger. Du använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera dig.
Du formulerar dig enkelt, tydligt och med bra sammanhang. Du rättar dig mestadels själv när det behövs och visar en viss variation i ordförrådet. Du använder till viss del ett varierat och nytt ordförråd som du har tagit reda på och som är anpassat till uppgiften.
Din muntlig presentation står på egna ben och kommunicerar mycket väl med lyssnaren i enlighet med textens syfte. Du formulerar dig mycket tydligt och sammanhängande, rättar dig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Du har tagit reda på många nya ord och de korrekta uttrycken på tyska och använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Ny aspekt
Muntlig interaktion (vid dialoger)
Du har ett för magert ordförråd för att kunna medverka i en dialog eller svarar enbart med enstaka ord. Du tar inga egna initiativ i dialogen.
Du kan både besvara och till viss del även ställa frågor på ett enkelt och begripligt sätt. Du kan i de flesta fall interagera med någon annan.
Du kan både besvara och ställa frågor på ett enkelt och relativt tydligt sätt. Du kan interagera med någon annan med hjälp av ett ganska rikt ordförråd.
Du kan både besvara och ställa frågor på ett enkelt och tydligt sätt. Du interagerar med andra på ett säkert och tydligt sätt med hjälp av ett rikare ordförråd som är anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: