Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi "Dina pengar"

Skapad 2016-05-24 11:44 i Österslättsskolan Karlshamn
Detta arbetsområdet fokuserar på ekonomiska frågor ur ett privat perspektiv. Vi tar upp rubriker som olika utgifter och inskomster, regler för köp och bytesrätt, familjens ekonomi - att göra en budget, vad som gäller vid försäkringar och vilka bestämmelser som gäller vid arbete för unga. Vi lär oss olika begrepp och reflekterar över den egna ekonomiska situationen.
Grundskola 7 Samhällskunskap
Detta arbetsområdet fokuserar på ekonomiska frågor ur ett privat perspektiv. Vi tar upp rubriker som olika utgifter och inkomster, regler för köp och bytesrätt, familjens ekonomi - att göra en budget, vad som gäller vid försäkringar och vilka bestämmelser som gäller vid arbete för unga. Vi lär oss olika begrepp och reflekterar över den egna ekonomiska situationen.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

 • Eleven ska under detta arbetsområde få kunskaper om och utveckla sina förmågor resonera, beskriva samband, argumentera samt använda relevanta begrepp kring ekonomi.

Undervisning/arbetssätt

 • Vi använder boken "Samhälle i dag" Natur och kultur åk 7
 • Vi arbetar med instuderingsfrågor till avsnittet
 • Vi för diskussioner och samtal i olika grupper
 • Vi ser samhällsfilm och diskuterar
 • Vi avslutar arbetsområdet med ett enskilt prov

Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt i klassrummet samt efter avslutat arbetet och då i form av en samlad bedömning. Följande kommer att bedömas:

Ämneskunskaper

 • Om köp av varor, reklamation och bytesrätt.
 • Om varför det är viktigt med försäkringar .
 • Om vad som menas med en budget.
 • Om vad som är skillnaden mellan inkomster och utgifter.
 • Om ekonomiska ämnesrelaterade kunskapsbegrepp.

Samband

 • Elevens förmåga att beskriva samband inom ekonomi, i det privata perspektivet i vårt samhälle.

Resonemang

 • Elevens förmåga att resonera om hur människor och samhällen påverkar och påverkas av varandra utifrån pengar.
 • Elevens förmåga att resonera kring ekonomiska frågor.

Argumentation

 • Elevens förmåga att argumentera för sin åsikt i frågor som berör avsnittet.

Begrepp

 • Elevens förmåga att använda ämnesrelevanta begrepp på ett fungerande sätt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: