Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skriva berättelser på ett "målande" sätt

Skapad 2016-05-24 12:34 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 4 Svenska

Du ska få använda din fantasi och skriva egna berättelser med röd tråd och träna på att beskriva personer och miljöer på ett målande sätt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • skriva berättelse med röd tråd
 • använda olika regler t ex stavning, använda skiljetecken, styckeindelning mm
 • skriva med hela meningar och varierad meningsbyggnad
 • göra person och miljöbeskrivningar
 • ge och ta respons 

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Undervisning och arbetsformer

Tillsammans ska vi gå igenom de moment som gör en berättelse bra och vad du bör tänka på för att läsaren ska fatta tycke för det du skrivit. Vi kommer att arbeta med olika texter i grupp och enskilt där du lär dig mer om hur man bygger upp en text med inledning, handling och avslut samt person och miljöbeskrivningar. Du kommer att få skriva egna berättelser. Du kommer att få skriva både förhand och på Ipad.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: