Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och Samlevnad

Skapad 2016-05-24 13:30 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Beskrivning av de uppgifter som vi har arbetat med för att lära och förbereda inför redovisningstillfället.
Grundskola 7 – 9 Bild Biologi
...

Innehåll

Kärlek och kön i konst och media

Kärlek i konst och media – träning

Denna uppgift är en övning inför en av de uppgifter som kommer på provet som vi ska ha inom Sex och Samlevnad. Lärandet och provuppgiften kommer att bedömas även i ämnet bild.

Tag gärna hjälp av länkarna som finns längst ner i dokumentet för att bredda och/eller fördjupa era diskussioner med fler perspektiv än era egna.

Uppgift

Arbeta tillsammans med en eller två kamrater.

 1. Välj en låttext/dikt och en reklambild som anspelar på kön och sexualitet och som blir ett bra underlag för att diskutera normer.

För låttexten/dikten:

 1. Läs igenom texten/dikten och skriv ner, var och en för sig, på vilket sätt den anspelar på kön och sex och vilka normer som byggs på eller utmanas.
 2. Diskutera tillsammans era olika reflektioner. Skriv ner vad du lär dig av de andra genom denna diskussion. Kanske har de andra i gruppen tänkt på något som du själv inte tänkte på?
 3. Diskutera tillsammans vidare (om ni inte redan har gjort det):
 4. Varför tror Du att denna typ av texter/dikter skrivs? Försök att tänka ur flera olika perspektiv.
 5. Är det ett nytt fenomen med denna typ av texter/dikter eller har det funnits länge?
 6. Hur återspeglas kvinnors/mäns könsroller i texten/dikten? Vilken bild ges av kvinnan och hennes ”värde”/mannens och hans ”värde”?
 7. Vilka känslor får Du om Du sätter Dig in i kvinnan/mannen i texten/dikten eller att de sexuella anspelningarna angår just Dig?

För reklambilden:

Börja enligt punkt 2 och 3 ovan.

Följande frågor är underlag för ytterligare diskussion enligt punkt 4 ovan:

 1. Vad försöker man sälja genom denna reklambild?
 2. På vilket sätt utnyttjar bilden vårt intresse för sexualitet?
 3. På vilka sätt bygger bilden på eller utmanar våra normer?
 4. Har just det inslag som utnyttjar sexuella intressen något att göra med produkten/servicen som ska säljas? Hur tänker du kring detta?
 5. Varför utnyttjar man vårt intresse för sexualitet i denna och andra liknande bilder?
 6. Är det genom normer för mannen eller kvinnan som bilden utnyttjar vårt intresse för sexualitet?
 7. Hur kan man tänka sig att en man/en kvinna reagerar på bilden?

 

 1. Förbered Dig/er för en kort, muntlig presentation av er diskussion så att ni kan lära av varandras analyser.

Kanske kan ni hitta fler eller fördjupande perspektiv som underlag för er diskussion från följande länkar:

 

https://issuu.com/gavlekommun/docs/bildhandboken_gavlekommun_genusfoto

http://www.varldskulturmuseerna.se/varldskulturmuseet/skola-larande/playground-lankarochmaterial/

http://www.varldskulturmuseerna.se/varldskulturmuseet/skola-larande/playground-skolprogrammets-innehall/

 

 

Träning på att använda faktauppgifter i resonemang

Träningsuppgifter inför prov i sex och samlevnad

Titta i träningsprovet för att se hur svaren på dessa frågor bedöms.

Tänk på att det är väldigt viktigt att du använder faktabegrepp i ditt svar och dessutom gör det på ett sådant sätt att du visar förståelse för dem.

Använd tipsen som finns i bildspelet om  resonemang.

På provet kommer du att få en annan fråga som liknar den typen av frågor som kommer nedan.

 

Exempel på provfrågor som underlättar relevant användning av faktabegrepp

 

 1. I vårt västerländska samhälle finns utformningar av både den manliga och den kvinnliga kroppen som man ofta associerar till som manliga respektive kvinnliga och därför ibland också uppfattas som ”sexiga”. Dessa utformningar börjar utvecklas under puberteten.
  1. Vilket är syftet med puberteten?
  2. Ange några sådana utformningar för den manliga och den kvinnliga kroppen.
  3. Vad menas med att något är ”sexigt”?
  4. Hur tror du att det kan komma sig att just dessa utformningar ofta uppfattas som ”sexiga”?
  5. Vad kallar man den typen av uppfattningar som är generaliserande snarare än att se till individen?
  6. Människor upplever olika kroppsutformningar eller beteenden som ”sexiga”. Vad tror du att detta kan bero på?

 

 1. Man kan läsa och höra om HBTQ i olika media.
  1. Vad står denna förkortning för?
  2. Vad finns en rörelse bakom HBTQ. Vad står denna rörelse för? Vad vill denna rörelse åstadkomma?
  3. Resonera kring vilka olika synpunkter man kan ha kring HBTQ utifrån flera olika perspektiv. Ta i ditt resonemang även med sådana synpunkter som du själv eller den svenska regeringen inte står för, dvs sådana som idag inte anses vara "politiskt korrekta". Resonera kring vilka perspektiven/bakgrunden kan vara som gör att vissa människor kan tycka att dessa synpunkter är "rätt".

 

 1. Denna fråga berör de biologiska könen:
  1. Ange de viktigaste delarna för båda könen.
  2. Förklara funktionen för de olika delarna.
  3. Gör en jämförelse mellan de det manliga och det kvinnliga könsorganets olika delar och funktion och ange både likheter och skillnader.
  4. Resonera kring vad de olika skillnaderna (i delarna och delarnas funktion) kan innebära i livet och i livsmönster. Här kan du resonera ur många olika perspektiv.

 

Matriser

Bi Bl
Sex och Samlevnad

Bedömning av skriftligt prov: Faktauppgift samt bildanalys

E
C
A
1 Diskussion/resonemang
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
5 Hälsa och människokroppen Begrepp
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
8 Historisk utveckling
Denna bedöms bara om du har lämnat underlag för den i ditt provsvar.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: