Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Fjärilars liv 1-3

Skapad 2016-05-24 14:03 i Bäckbygruppen 1 Västerås Stad
I fjärilars liv följer barnen utvecklingen från larv till fjäril. Barnen möter tistelfjärilen. Den finns över hela världen och genomgår en fullständig förvandling på 3-4 veckor. Barnen möter begreppet livscykel på ett naturligt sätt.
Grundskola 1 – 3 Bild NO (år 1-3) Svenska

I fjärilars liv följer vi utvecklingen från larv till fjäril. I detta tema möter vi tistelfjärilen. Den finns över hela världen och genomgår en fullständig förvandling på 3-4 veckor. Vi möter begreppet livscykel på ett naturligt sätt.

Innehåll

Mål:

 • Utveckla eleverna nyfikenhet och ett intresse för naturvetenskap
 • Bidra till att eleverna skaffar sig kunskap om en fjärils utvecklingskedja, ägg-larv-puppa-fjäril
 • Bidra till vad larver behöver för att utvecklas, hur man hanterar dem och hur de ser ut
 • Förändringen från puppa till till färdig fjäril
 • Att eleverna lär sig att lösa problem och att arbeta i grupp såväl som självständigt

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Undervisningens innehåll:

 • Fakta om fjärilens livscykler
  • observartioner om fjärilens utveckling
  • reflektion och analyserar och ställer hypoteser samt försöker se samband och orsaker
  • att ta hand om en fjärilslarv och följa utvecklingen
  • att samtala, skriva fakta om fjärilar
  • att undersöka

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Bedömning:

 • att berätta/rita om fjärilens livscykel
 • att veta vad en fjäril behöver för att leva
 • hur en fjäril ser ut och vilka olika funktioner kroppens olika delar har
se matris i NO.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: