Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikta duktigt!

Skapad 2016-05-24 14:13 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Läsa och skriva egna dikter
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk

Vi ska läsa olika sorts dikter från Lektion.se och vi ska skriva våra egna dikter.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla förmågan att läsa, analysera och skriva dikter, både fria och sådana som följer särskilda mönster.

Innehåll

Arbetsområdet behandlar lyrik och vad som är typisk för dikter och andra lyriska texter.

Genomförande

Arbetsområdet pågår v. 20-22.  Du kommer i grupp och på egen hand läsa och analysera olika dikter. Du kommer efter genomgångar av olika slags dikter skriva två dikter enligt fasta mönster och en egen, fri dikt.

v. 20: Gå igenom och läsa olika sorts dikter. Samtala om och analysera olika sorts dikter.

v. 21: Skriva egna dikter efter att vi läst de olika dikterna i våra häften när vi känner oss "varma i kläderna" att kunna skriva olika sorters dikter med olika fria och bundna regler.

v.22: Fortsätta skriva färdigt våra dikter och läsa dem högt inför klassen.

Redovisning

Du visar att du kan analysera en dikt genom att delta i gruppövningar och genomföra enskilda uppgifter. Du visar att du känner till diktgenrens mest typiska drag genom att skriva tre egna dikter. Dina dikter skriver du rent på ett vackert papper och sätter sedan upp på väggen i klassrummet.

Koppling till styrdokumenten

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser

Sv SvA
Dikt

Skriva dikter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysera dikt
Du förstår vad diktens övergripande handling är.
Du kan tolka dikten, d v s förstå saker som inte sägs rakt ut. Du kan dra slutsatser om diktens budskap.
I din analys av dikten använder du dig av de dikttermer du lärt dig för att beskriva stilfigurer. Du drar slutsatser som har god koppling till diktens innehåll och kan ge tydliga exempel ur dikten som stöd för dina slutsatser.
Skriva dikt
Din dikt förmedlar ett budskap.
Du använder specifika ord och dina beskrivningar är kärnfulla, d v s få ord förmedlar mycket budskap. Du använder dig av radklyvning och dikten är indelad i strofer.
Du använder ett bildrikt språk samt några av de stilistiska grepp vi gått igenom. Du har gjort medvetna språkliga och strukturella val. Dikten har en passande titel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: